Podkategorie

Asortyment

 I. Towary podlegające reklamacji

Wszystkie oferowane przez Nas towary są nowe i posiadają półroczną lub roczną gwarancję.

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta;

b) Uszkodzone w transporcie (reklamację będą uznawane tylko z protokołem szkody sporządzonym przez przewoźnika);

 II. Reklamacja uszkodzonej paczki lub wady jakościowej produktu

Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (ma go przy sobie każdy kurier) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji.

UWAGA: Rzetelnie spisany protokół będzie podstawą do reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.

UWAGA: W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie Działu Reklamacji sklepu o takim zdarzeniu.

Reklamowany towar prosimy wysyłać do Nas z FORMULARZEM REKLAMACJI DO POBRANIA W TYM MIEJSCU. Wysyłki proszę dokonać na adres INTER-KOP. ul. Kolejowa 307, 05-092 Sadowa

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych do Nas za pobraniem.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub towaru po gwarancji, Kupujący pokrywa koszty naprawy towaru oraz przesyłki zwrotnej.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona w przypadku nabywcy nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W razie wątpliwości poczytuje się, że jeżeli nabywcą towaru objętego fakturą VAT jest przedsiębiorca, to zakup towaru był bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej jak również posiadał dla przedsiębiorcy charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W sytuacji nabycia towaru przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który nabywa towar związany bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca ten w zakresie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru traktowany jak konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów art. . Dotyczy to umów zawartych po dniu 1 stycznia 2021 r.

Niekompletność przesyłki należy zgłosić do 3 dni od jej otrzymania, zażalenia składane w terminie późniejszym nie będą uwzględniane.

 III. Zwrot zakupionego towaru

Każdy Konsument może zrezygnować z zakupionego w sklepie internetowym Inter-Kop towaru bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy.

Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru towaru czyli w którym Państwo weszli w fizyczne posiadanie towarów.

 IV. Skutki zwrotu

Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest konieczność zwrotu przez Państwa towaru nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia. Nasz sklep zwróci Państwu pieniądze bez zbędnej zwłoki i nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar.

 V. Zgłoszenie zwrotu

Aby skorzystać z prawa zwrotu (odstąpienia) należy:

1. Wypełnić oświadczenie wraz z aktualnym numerem konta bankowego na które mamy zwrócić pieniądze i dołączyć je do zwracanego przez Państwa towaru: (POBIERZ OŚWIADCZNIE).

2. Skompletować zwracany towar.

3. Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura).

4. Dołączyć do paczki oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej dane kontaktowe do siebie (dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia).

5. Bezpiecznie zapakować paczkę.

6. Niezwłocznie nadać paczkę, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy Inter-Kop, Kolejowa 307, 05-092 Sadowa

 VI. Warunki przyjęcia zwrotu

Zwrot od konsumenta przyjmiemy wtedy, gdy:

• Produkt nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony;

• Produkt nie był kopiowany

• Produkt jest kompletny

• Do produktu zostanie dołączony dowód zakupu

• Klient zgłosi zwrot w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu

• Klient zwróci produkt nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia odstąpienia

• Przesyłka zwrotna jest dostarczona do Sprzedawcy na koszt Klienta i nie jest przesyłką za pobraniem

Dla bezpieczeństwa sugerujemy aby zwracane towary odsyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie gdy ich wartość nie przekracza kwoty 200 zł.

Uprzejmie prosimy o należyte zabezpieczenie produktu tak, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłanie go w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

 VII. Zwrot pieniędzy

Pieniądze zwracamy przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru. W przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na kartę.

W sprawie zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym sklep@inter-kop.pl